EU-middelen onderzoek vergen betere koördinatie

(tijd) - De Europese kommissie wil een betere koördinatie van het geld dat de lidstaten spenderen aan wetenschappelijk onderzoek. Momenteel gaat slechts zo'n 13 procent van de overheidsmiddelen voor O&O naar projekten in het kader van Europese samenwerking.In de eengemaakte Europese markt blijft wetenschappelijk onderzoek nog steeds in hoofdzaak een nationale materie. Die situatie leidt tot een fragmentatie van geld en mogelijkheden van O&O en tot versnippering van de resultaten van dit wetenschappelijk werk. Voor de Europese industrie betekent dit een konkurrentieel nadeel.