EU mikt op zes miljoen extra jobs tegen 2010

BRUSSEL (tijd) - Europa kan met zijn bijgestuurde groeistrategie zes milljoen nieuwe jobs creëren tegen 2010 en een jaarlijkse economische groei bereiken van 3 procent. De Europese Commissie stelde gisteren voor alle pijlen te richten op groei en jobs om de toekomst van de Europese Unie veilig te stellen. De bedrijfswereld verwelkomt de voorstellen; socialisten, groenen en vakbonden uiten kritiek op de neoliberale lijn van de Commissie-Barroso.