Advertentie
Advertentie

EU-ministerraad en Europees parlement testen recht op medebeslissing

BRUSSEL (tijd) - Het Europees parlement heeft voor de eerste keer de kans volwaardig mee te beslissen over een belangrijk dossier. Het Verdrag van Maastricht kende het halfrond immers medebeslissingsrecht toe bij het vaststellen van het kaderprogramma van wetenschappelijk onderzoek. Een bijeenkomst van het verzoeningskomitee tussen EU-ministerraad en Europees parlement eind vorige week maakte evenwel duidelijk dat de Twaalf de verkozenen weinig inspraak gunnen. In de gangbare Europese besluitvorming ligt de beslissingsmacht volledig bij de EU-ministerraad. Het Europees parlement drukt hoogstens een aantal amendementen door. Het Verdrag van Maastricht heeft voor het eerst de mogelijkheid van medebeslissing geschapen. Zo moeten EU-Raad en -parlement samen beslissen over de krachtlijnen van het wetenschappelijk beleid, de zogenaamde kaderprogramma's. In de medebeslissingprocedure hebben de verkozenen bovendien het laatste woord, zij het in negatieve zin. Het Europees parlement kan met een meerderheid van stemmen het besluit van de EU-raad kelderen.