EU-ministers blijven verdeeld over stabiliteitspact

BRUSSEL (tijd) - De EU-ministers van Financiën slaagden er maandagavond na een hele dag vergaderen niet in overeenstemming te bereiken over één pact dat na de invoering van de Europese eenheidsmunt de nodige budgettaire stabiliteit moet waarborgen. Krachtens dit pact moeten de landen die op 1 januari 1999 de eenheidsmunt, euro, aannemen hun begrotingstekort op middellange termijn wegwerken. Lidstaten wiens begrotingstekort toch boven de 3 procent van het bruto binnenlands product uitstijgt zullen boetes moeten betalen. Ze kunnen hieraan wel ontsnappen, als ze 'uitzonderlijke en tijdelijke' omstandigheden kunnen inroepen. Daarmee wordt vooral aan een economische recessie gedacht. De ministers konden het ook gisteren niet eens worden over de omvang die zo een recessie moet aannemen, om aan de boetes te ontsnappen.