EU-ministers lusten landbouwprijzen niet

BRUSSEL (tijd) - Tijdens de eerste bespreking van de prijsvoorstellen van de Europese kommissie voor het landbouwseizoen 1994-'95, hebben de meeste EU-ministers zich tegen die voorstellen verzet. Vooral het voorstel om 1992 niet als referentiejaar voor de toekenning van de speciale premie voor mannelijke runderen te nemen en het voornemen de boterprijs naast de geplande 2% nog eens met 3% te doen dalen, vielen niet in de smaak. EU-kommissielid René Steichen wees de ministers erop dat zijn voorstellen dit jaar reeds tot een overschrijding van het uitgavenplafond voor de landbouw (36,465 miljard ecu) met 200 miljoen ecu leiden en met nog meer in 1995.