Advertentie
Advertentie

EU-ministers van Financiën buigen zich over vergrijzing

(tijd) - De meeste EU-landen zien in de periode tot 2050 hun pensioenuitgaven met 3 tot 5 procentpunt van hun bruto binnenlands product (BBP) stijgen door de vergrijzing. In sommige EU-landen ligt dat cijfer nog hoger. Dat becijferde het Comité voor Economische Politiek (CEP) van de Europese Unie in een rapport over de budgettaire impact van de vergrijzing. De EU-ministers van Financiën bespreken vandaag het rapport.Niettegenstaande de hervormingen die in de jaren negentig werden doorgevoerd, leidt de vergrijzing tot een stijging van de overheidsuitgaven, stelt het CEP. Hogere werkgelegenheidsgraden bij vrouwen en oudere werknemers kunnen de druk op de pensioenen verminderen. Maar dat volstaat niet om een uitgavenstijging tegen te gaan, stelt het rapport.Het rapport behandelt ook de extra uitgaven voor gezondheids- en bejaardenzorg. Volgens het CEP leidt de veroudering van de bevolking in de komende 50 jaar tot een stijging van de overheidsuitgaven voor gezondheidszorg van 1 tot 2 procentpunt van het BBP. Voor lidstaten waarvoor voorspellingen beschikbaar zijn voor zowel gezondheids- als bejaardenzorg, stijgen de uitgaven over dezelfde periode met 2 tot 4 procentpunt.Het CEP stelt in zijn rapport indicatoren voor om de impact van de vergrijzing op de overheidsfinanciën te evalueren. Hiermee kan de EU nagaan of de begrotingspolitiek op lange termijn leidt tot houdbare overheidsfinanciën. De EU-ministers van Financiën roepen het CEP vandaag op de indicatoren verder te ontwikkelen en regelmatig de budgettaire impact van de vergrijzing te evalueren, stellen EU-bronnen. JL