Advertentie
Advertentie

EU-onderzoek naar haalbaarheid tweede kapitaalmarkt

(tijd) - De Europese kommissie gaat een onderzoek doen naar de haalbaarheid van een tweede kapitaalmarkt. Het onderzoek maakt deel uit van een plan om de KMO's beter toegang te verschaffen tot kapitaal in de EU. Een rapport van het Europarlementslid Marianne Thyssen, dat deze week door het voltallig halfrond werd goedgekeurd, pleit precies voor een gunstiger fiskaal klimaat voor KMO's..De fiskale spelregels hebben onmiddellijk invloed op investeringen, groei en werkgelegenheid bij KMO's, aldus Thyssen. Haar verslag, dat deze week door het Europees parlement werd goedgekeurd, steunt de aanbevelingen van de Europese kommissie om de KMO's fiskaal te begunstigen. De Europese verkozenen pleiten wel voor dwingende regels, indien de lidstaten er niet in slagen een betere eenheidsmarkt op dit vlak te creëren.