Advertentie
Advertentie

EU ontdekt steeds meer fraudegevallen

BRUSSEL (tijd) - In 1994 werden 4.264 fraudegevallen ten nadele van de Europese begroting ontdekt. Dat is twee derde meer dan in 1993. Het bedrag van die opgespoorde onregelmatigheden beliep iets meer dan 1 miljard ecu, of het dubbele van het jaar voordien. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Europese kommissie over fraude-bestrijding.De fraudegevallen die men op het spoor komt, zijn vanzelfsprekend maar een klein gedeelte van de werkelijk gepleegde fraude. Van de omvang hiervan heeft men geen flauw benul. Tijdens een perskonferentie zei Europees kommissielid Anita Gradin, verantwoordelijk voor begrotingskontrole, gisteren met enige trots dat de Europese kommissie een derde van de ontdekte gevallen op het spoor is gekomen. Het overblijvende twee derde werd door de lidstaten opgespoord. Kommissielid Gradin merkte evenwel op dat de lidstaten voor honderd procent van de ontvangsten van de Europese Unie en voor 80 procent van haar uitgaven verantwoordelijk zijn.