Advertentie
Advertentie

EU ontevreden over Franse elektriciteitswet

(tijd) - De Europese Commissie stuurt een ingebrekestelling naar Frankrijk omdat Parijs de EU-richtlijn over de liberalisering van de elektriciteitsmarkt niet correct omzette. Het Franse parlement keurde de liberaliseringswet in februari goed, ruim een jaar na de uiterste datum voor omzetting van de richtlijn. De Commissie bestudeerde de wet grondig en geeft de tekst een onvoldoende. De bepaling die een minimumduur van drie jaar oplegt voor een contract met een buitenlandse elektriciteitsleverancier, is volgens de Europese Commissie strijdig met de EU-richtlijn.Iedere tijdslimiet is een hinderpaal voor de liberalisering van en de concurrentie in de elektriciteitsmarkt, stelde de Commissie gisteren in een mededeling. Frankrijk krijgt twee maanden om te antwoorden. Als Parijs de wet niet aanpast, kan de Commissie naar het EU-Hof van Justitie stappen.