EU-parlement kiest voor zachte vorm van opt-in

Bedrijven moeten binnenkort waarschijnlijk toch de toestemming vragen om lukraak commerciële e-mails te versturen (opt-in). Ze mogen echter wel ongevraagd e-mails versturen naar klanten als die de mogelijkheid krijgen zich daartegen te verzetten (opt-out). Het voorgestelde regime is vriendelijk voor klantenbinding, maar problematisch bij prospectie.