Advertentie
Advertentie

EU-parlement ontfermt zich over grensarbeiders

BRUSSEL (tijd) - Via een studie van de universiteit van Maastricht werd de problematiek van de grensarbeiders gisteren in het Europees Parlement aangekaart. De studie bekijkt vooral de minder gunstige behandeling van Belgische arbeiders in Nederland. Oplossingen liggen niet voor de hand, omdat alles rond de nationale bevoegdheden voor de sociale zekerheid en de fiscaliteit draait.Sinds 1994 klagen de Belgische grensarbeiders die in Nederland werken over de achteruitgang van hun financiële toestand. Op 1 januari 1994 gingen in Nederland de sociale bijdragen omhoog. Die verhoging werd door een verlaging van de belastingen gecompenseerd.Die compensatie gaat aan de neus van de in Nederland werkende Belgische arbeiders voorbij, omdat ze hun sociale bijdragen in Nederland en hun belastingen in België betalen. Voor de betrokken grensarbeiders komt dit neer op een nettoloonverlies van gemiddeld 4.500 frank per maand. Tegen die nieuwe toestand werd al fel geprotesteerd. Een petitie waarin voor een rechttrekking van die toestand wordt gepleit, werd door 37.000 mensen ondertekend. De petitie werd aan de voorzitter van het Europees Parlement overhandigd.