EU-raad blijft verdeeld over liberalisering post

BRUSSEL (tijd) - De Europese ministerraad slaagde er gisteren op de raad voor telecommunicatie opnieuw niet in overeenstemming te bereiken over de gedeeltelijke liberalisering van de Europese postsector. Een voorstel dat de mogelijkheid inhield ook na 2003 de markt gesloten te houden, stootte op het laatste ogenblik op een blokkeringsminderheid van de liberaal gezinde landen. Commissielid Martin Bangemann, verantwoordelijk voor telecommunicatie, suggereerde dat de Europese Commissie nu zal overwegen eigenmachtig de concurrentieregels toe te passen op de postsector.De EU-ministers van Telecommunicatie onderhandelden donderdag lange tijd over de modaliteiten voor een gedeeltelijke liberalisering van de Europese postsector. Eerst werden verschillende compromisvoorstellen van het Ierse voorzitterschap van tafel geveegd en ten slotte kwam het omstreden Frans-Duitse plan weer op tafel. Dat voorstel wou de liberalisering van de direct mail (publicitaire correspondentie) en de grensoverschrijdende correspondentie uitstellen tot ten minste 2003. Alle binnenlandse correspondentie van minder dan 350 gram of waarvan de prijs minder dan vijfmaal die van een basisbrief bedraagt, bleef volgens het voorstel onder monopolie.