EU-regels jobsteun zorgen voor wrevel

BRUSSEL (tijd) - De nieuwe EU-regels voor werkgelegenheidssteun zorgen in België voor wrevel. Vooral de Vlaamse overheid vreest dat de nieuwe regels het Vlaamse jobbeleid op termijn kortwieken. Volgens de nieuwe regels mogen lidstaten zonder EU-fiat tot 50 procent steun geven voor het in dienst nemen van bepaalde categorieën benadeelde werknemers.