Advertentie
Advertentie

EU-regels voor arbeidstijden in transportsector

BRUSSEL (tijd) - De Europese Commissie deed woensdag voorstellen om de werktijden in de transport- en de zeevisserijsector op EU-niveau te reglementeren. Ook over de werktijden van offshore-arbeiders en artsen-stagiairs, deed de Commissie een voorstel. Bedoeling is in deze 'uitgesloten sectoren', die in 1993 niet werden opgenomen in de richtlijn over werktijden, EU-regels in te voeren.In 1993 keurde de EU de richtlijn over werktijden goed. Die omvatte onder meer een maximum werkweek van gemiddeld 48 uur en bepalingen over rusttijden, jaarlijkse vakantie, nachtarbeid en ploegendienst. Enkele sectoren en activiteiten werden wegens hun specificiteit uitgesloten van deze algemene werktijdenrichtlijn. Het ging om de transportsector, de zeevisserij, offshore-arbeid en artsen-stagiairs.