EU-regels voor beleggingsfondsen struikelen over kapitaalvereisten

BRUSSEL (tijd) - De EU-ministers van Financiën werden het gisteren niet eens over Europese regels voor beleggingsfondsen. De EU-ambassadeurs moeten pogen voor 1 maart een akkoord te bereiken over de kapitaalvereisten voor beleggingsfondsen die willen gebruik maken van een Europees paspoort. Een dergelijk paspoort maakt het mogelijk fondsen in heel de EU aan de man te brengen.De EU buigt zich sinds vorig jaar over nieuwe regels voor beleggingsfondsen. In oktober werden de EU-ministers het al eens over de producten waarin beleggingsfondsen mogen investeren. Maar de definitieve goedkeuring van dat voorstel is afhankelijk van een akkoord over een tweede luik. Dat gaat over prudentiële regels, prospectus en beheer van beleggingsfondsen die willen gebruik maken van een Europees paspoort.CompromisDe EU-ministers beten gisteren hun tanden stuk op de kapitaalvereisten die moeten gelden voor beleggingsfondsen. EU-voorzitter Zweden had een compromis voorgesteld: voor fondsbeheerders zou een minimumkapitaalvereiste gelden van 125.000 euro (5 miljoen frank), plus 0,02 procent van de fondsen die ze beheren om de operationele risicos te dekken. Beheerders met minder dan 250 miljoen euro aan activa zouden zich niet moeten indekken tegen operationele risicos. En de kapitaalvereisten zouden maximaal 10 miljoen euro mogen bedragen.Een groep landen onder leiding van Groot-Brittannië verzette zich tegen dat compromis. Ook de vraag of bankgaranties mogen worden opgenomen in het kapitaal, bleef gisteren onbeantwoord. Daarom verwezen de EU-ministers het dossier weer naar de EU-ambassadeurs. Die moeten pogen nog deze maand een compromis te bereiken. JL