Advertentie
Advertentie

EU-regels voor sanering sluiting van kredietinstellingen

BRUSSEL (tijd) - De EU-ministers van Financiën bereikten maandag een politiek akkoord over gemeenschappelijke regels voor de sanering en de sluiting van kredietinstellingen. De EU-richtlijn is gebaseerd op wederzijdse erkenning van de nationale procedures voor de reorganisatie of het faillissement van een kredietinstelling.De voorstellen voor de EU-regels liggen al sinds 1986 op de tafel van de EU-ministerraad. Recent geraakte de goedkeuring van de richtlijn geblokkeerd door de kwestie-Gibraltar. Spanje weigerde rechtstreeks contact te onderhouden met de autoriteiten op Gibraltar, die bevoegd zijn voor financiële aangelegenheden. Het akkoord dat Groot-Brittannië en Spanje vorige maand bereikten over het administratieve statuut van Gibraltar, zette de deur open voor de goedkeuring van de regels.Volgens de richtlijn moeten kredietinstellingen die saneren of de boeken neerleggen, dit doen volgens de regels van hun thuisland. Buitenlandse vestigingen van een kredietinstelling moeten dus tewerk gaan volgens de wetgeving van het land waar het hoofdkantoor is gevestigd. Daardoor wordt voor alle vestigingen van eenzelfde kredietinstelling dezelfde reorganisatie- of faillissementsprocedure gevolgd.Nu gelden voor buitenlandse vestigingen van kredietinstellingen andere regels voor sanering en sluiting dan in het thuisland. Dit kan leiden tot bevoegdheidsconflicten tussen de verschillende landen en het betekent dat niet alle schuldeisers van de kredietinstelling op dezelfde manier worden behandeld. EU-commissielid voor Financiële Diensten Frits Bolkestein verwelkomde gisteren het politiek akkoord van de EU-ministerraad. Deze richtlijn waarborgt dat er bij sluiting of sanering van kredietinstellingen een duidelijke procedure vastligt voor de verdeling van de activa, zei Bolkestein. De tekst moet nu nog naar het EU-parlement JL