Advertentie
Advertentie

EU-Rekenkamer kritisch over vergoedingen europarlement

(tijd) - Europarlementsleden kregen vorig jaar gemiddeld 227.000 ecu (ruim 9 miljoen frank) aan secretariaats- , reis- en verblijfsvergoedingen en vergoedingen voor algemene uitgaven. Dat staat te lezen in een voorlopig rapport van de Europese Rekenkamer. De Rekenkamer stelt zich vooral vragen over de te hoge reisvergoeding en bij de controle op de uitkering van de secretariaatsvergoedingen.De kwestie van de hoge vergoedingen voor europarlementsleden is een oud zeer. Maar het feit dat de Europese Rekenkamer er melding van maakt in een rapport, is nieuw. De Rekenkamer rekende uit dat het totaalbedrag dat het Parlement vorig jaar besteedde aan vergoedingen, 142,6 miljoen ecu beliep. Dat betekent dat in 1997 per parlementslid gemiddeld 227.000 ecu aan vergoedingen werd besteed. In 1991 was dit slechts 138.000 ecu. Bijna de helft van dit geld gaat naar secretariaatsvergoedingen en een derde naar reis- en verblijfsvergoedingen.