EU schept ruimte voor overleg met Oosteuropese landen

(van onze verslaggeefster)