EU schrapt fiscale lasten voor zeevloot

(tijd) - De Europese Commissie diende gisteren nieuwe richtlijnen in voor overheidssteun aan schippers en baggeraars. Zo zullen de EU-landen in de toekomst de sociale of fiscale lasten van de maritieme sector kunnen kwijtschelden of terugbetalen. De maatregel is bedoeld om de massale uitvlagging van de zeevloot tegen te gaan.Een jaar geleden al kondigde de EU-Commissie stimulerende maatregelen voor de maritieme sector aan. Gisteren stelde Brussel een pakket herziene richtlijnen voor steun aan de sector voor. De nieuwe regels vervangen de huidige richtlijnen die dateren van 1989. De EU-Commissie zegt dat dringende maatregelen nodig zijn om het verdere verlies van knowhow en arbeidsplaatsen in scheeps- en baggeractiviteiten tegen te gaan.