EU sleutelt aan hervorming vaneigen ambtenarij

(tijd) - De Europese Commissie keurde gisteren een hervorming goed van de eigen ambtenarij. Loon en promoties worden in die plannen meer verbonden met inzet en prestaties dan met anciënniteit en diploma. De vakbonden reageerden gematigd positief op de voorstellen. Zware syndicale acties hoeft de Britse voormalige vakbondsleider Neil Kinnock, momenteel vice-voorzitter van de Europese Commissie, dus niet te vrezen.