EU springt slordig om met geld voor stadsmilieu

BRUSSEL (tijd) - De Europese kommissie verleent al te dikwijls steun aan initiatieven en projekten ter verbetering van het stedelijk milieu, zonder dat hierbij sprake is van afdoende koördinatie, duidelijke criteria, aangepaste planning, innoverende aspekten en bevredigende begeleiding.Die kritiek levert de Europese Rekenkamer in een speciaal verslag over de financiële steun die de Europese kommissie voor de verbetering van het stedelijk milieu verstrekt. Het gaat hierbij om akties die door de milieudiensten van de kommissie worden geleid; om modelprojekten inzake stadsontwikkeling die samen met het Europees regionaal fonds worden gefinancierd; om het door dit regionaal fonds gefinancierde RECITE-programma (Regio's en Steden van Europa) en om een hele reeks programma's inzake opleiding, onderzoek, vervoer, energie en kultuur.