Advertentie
Advertentie

EU stapt in '97 van Maastricht naar Amsterdam

BRUSSEL (tijd) - Gelieve de adem in te houden. Die goede raad kan men zowel de Europese burgers als de Europese regeringen voor het volgende jaar geven. Omdat de meeste van die regeringen hun land in 1999 in de definitieve fase van de Economische en Monetaire Unie willen loodsen, moeten ze erop toezien dat hun begrotingstekort in 1997 onder de 3 procent blijft. De burgers kunnen zich bijgevolg aan bijkomende besparingen verwachten. Een andere adembenemende operatie die de regeringen wacht, is de herziening van het Verdrag van Maastricht. Die herziening zou op de Europese Raad van Amsterdam, in juni 1997, afgerond moeten zijn. In 1997 stapt de EU bijgevolg van het Verdrag van Maastricht naar dat van Amsterdam.Het is een gemeenplaats, maar voor de EU-lidstaten die vanaf 1999 aan de derde en definitieve fase van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) willen deelnemen, slaat in 1997 het uur der waarheid. Begin 1998 beslist de Europese Raad (top der regeringsleiders) wie op 1 januari 1999 een volwaardig lid van die muntunie met haar eenheidsmunt, de euro, kan worden.