Advertentie
Advertentie

EU start een kwart meer inbreukprocedures in 1997

(tijd) - De Europese Commissie startte vorig jaar 23 procent meer inbreukprocedures dan in 1996. Van de 121 inbreuken die vorig jaar naar het Hof van Justitie werden verwezen, nam België er 15 procent voor zijn rekening. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Europese Commissie over het toezicht op de naleving van de EU-wetgeving.De EU-Commissie wil forser optreden tegen het niet-respecteren door lidstaten van de EU-wetgeving. Daarom verscherpte ze haar toezicht op de naleving ervan. Het resultaat laat zich voelen: in 1997 startte de EU-Commissie 1.436 inbreukprocedures tegen de lidstaten, ten opzichte van 1.142 procedures in 1996. Een stijging van 23 procent.