Advertentie
Advertentie

EU start proefproject BTW op financiële diensten

BRUSSEL (tijd) - De Europese Commissie onderzoekt hoe financiële diensten die banken en verzekeraars leveren, kunnen onderworpen worden aan de BTW-wetgeving. Bij een aantal banken loopt een proefproject om de praktische gevolgen te bestuderen. 'Elke vrijstelling van BTW zonder recht op aftrekbaarheid, zoals in de banksector, vormt een kanker voor het BTW-stelsel dat in principe volkomen neutraal moet zijn', zegt Mike Cowan van de Europese Commissie.Mike Cowan zei een en ander bij de voorstelling van de 'European VAT Compliance Manual', een nieuw handboek waarin de toepassing van de BTW in alle Europese lidstaten wordt beschreven en elk kwartaal bijgewerkt. Cowan herinnerde eraan dat de Europese Commissie en met name het Directoraat-generaal XXI dat verantwoordelijk is voor fiscale zaken onder leiding van commissielid Mario Monti, midden 1996 een werkprogramma startte met het oog op een nieuw en definitief BTW-stelsel. In 1993 werd het oude stelsel een eerste maal vervangen maar dat is slechts een bijzonder complexe overgangsregeling. Alleen de fysieke grenzen zijn verdwenen want in de praktijk blijven belemmeringen bestaan. Ten laatste in 2003 moet een nieuw stelsel in gebruik worden genomen waarbij de BTW wordt aangerekend en betaald in het land waar de goederen of diensten worden geproduceerd. 'Op dat moment moeten de BTW-tarieven in de diverse lidstaten geharmoniseerd zijn om concurrentieverstoring te vermijden', onderstreepte Cowan. 'Nu mogen de tarieven nog wat uiteenlopen omdat zowel inheems geproduceerde als ingevoerde goederen en diensten aan eenzelfde nationaal BTW-tarief onderworpen zijn. Na de definitieve hervorming zal een verrekenstelsel de BTW-opbrengsten moeten verdelen tussen de verschillende landen.'