EU stelt beslissing over goedkeuring Bt-11 uit

(tijd) - Er zijn nog te veel technische vragen onbeantwoord om de genetisch gewijzigde maissoort Bt-11 van Syngenta op de Europese markt toe te laten. Dat oordeelden experts van de Europese Unie maandag. Een beslissing over de goedkeuring van het eerste GGO-dossier in vijf jaar tijd valt op zijn vroegst in december. Sinds 1999 worden in Europa geen nieuwe genetisch gewijzigde zaden en biotechvoedsel meer goedgekeurd. Een feitelijk moratorium verhinderde elke beslissing over genetisch gewijzigde organismen (GGO's) op Europees niveau. Vorige zomer werd echter een nieuwe EU-wetgeving goedgekeurd die strikte regels oplegt voor de etikettering en de tracering van GGO's. Met die nieuwe wetgeving was het moratorium theoretisch uitgehold. Een aantal goedkeuringsdossiers voor GGO's nadert intussen de eindmeet. Maandag boog een comite van experts met vertegenwoordigers van de lidstaten zich over het verst gevorderde GGO-dossier: de zoete mais Bt-11 van het Zwitserse Syngenta, het vroegere Novartis. Bt-11 is in de VS verkrijgbaar in blik en als popcorn. De EU-experts stelden een beslissing evenwel uit tot hun volgende bijeenkomst, halfweg december. Een groot aantal delegaties vond dat er nog te veel technische vragen onbeantwoord bleven. In geval van een stemming zou onder meer Belgie de goedkeuring geweigerd hebben, wegens de technische onvolkomenheden van het dossier. Of er in december een beslissing valt, is zeer twijfelachtig, zeggen EU-experts. De druk van de publieke opinie om geen nieuwe GGO's toe te laten, is erg groot. Als de lidstaten onderling niet in staat zijn te beslissen, komt het dossier uiteindelijk terug bij de EU-Commissie, die eigenmachtig beslist. De nieuwe EU-regels voor de etikettering en de tracering van GGO's worden op 18 april 2004 van kracht. Belgie moet de nieuwe EU-wetgeving nog omzetten in een nationale wet. Dat had normaal al voor eind oktober moeten gebeuren. KV