Advertentie
Advertentie

EU stelt vragen bij Brits toezicht op Lloyds

(tijd) - De Europese Commissie stelt vragen bij het toezicht door de Britse overheid op de Londense verzekeringsmarkt Lloyds. Daarom opent de Commissie een inbreukprocedure tegen Groot-Brittannië. Ze besliste gisteren een brief te sturen naar Londen, de eerste stap in die procedure.Brussel vraagt zich af of Groot-Brittannië de Europese solvabiliteitsregels voor verzekeringsondernemingen correct toepast op Lloyds. Die regels bepalen dat de nationale overheid erop moet toezien dat verzekeringsondernemingen en -markten genoeg reserves aanhouden om schadegevallen te betalen. De Commissie wil nagaan of de audittechnieken van de Britse overheid een correcte inschatting mogelijk maken van de solvabiliteit van Lloyds.De zaak is in gang gezet door een 200-tal names, personen die borg staan voor de verzekeringsclaims van Lloyds. Vele names behoren tot de Britse adel. Zij werden eind jaren tachtig met een faillissement geconfronteerd na miljardenclaims van mensen die ziek waren geworden van asbest. De names hebben al herhaaldelijk vergeefs geprobeerd Lloyds te laten veroordelen wegens fraude. De names hopen dat de Commissie de Britse overheid veroordeelt. Dan kunnen ze een schadevergoeding eisen van de overheid.In haar brief vraagt de Commissie voorlopig alleen meer uitleg over de wijze waarop de Britse overheid de EU-verzekeringsregels toepast op Lloyds. De Britse regering krijgt twee maanden om te antwoorden. Op basis van het Britse antwoord beslist de Commissie of ze haar inbreukprocedure voortzet. De laatste stap van die procedure is een verwijzing naar het EU-Hof van Justitie. JL