Advertentie
Advertentie

EU-stemrecht en naturalisaties doen de Brusselse domino wankelen

(tijd) - Het EU-stemrecht en de versoepeling van de naturalisatieprocedure dreigen de positie van de Vlamingen in Brussel verder te marginaliseren. De idee dat een politieke minimumvertegenwoordiging voor de Vlamingen in Brussel dit kan ondervangen, is een illusie. Ondanks de bestaande garanties zitten de Brusselse Vlamingen politiek nu reeds in de positie van underdog. Als hun aandeel in de Brusselse bevolking nog afneemt, wordt de Brusselse pariteit helemaal een lachertje. Vraag is of de federale pariteit, die de tegenhanger vormt voor die Brusselse pariteit, dan nog een lang leven beschoren zal zijn. Want als de Brusselse domino valt, stort heel de Belgische institutionele constructie in mekaar. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat andermaal in het brandpunt van de Belgische politiek. Het akkoord tussen premier Jean-Luc Dehaene en PRL-voorzitter Louis Michel over het EU-stemrecht, de versoepeling van de naturalisatieprocedure en het stemrecht voor Belgen in het buitenland, zal in Brussel niet te onderschatten gevolgen hebben voor de verhouding tussen beide grote gemeenschappen in dit land. Als de 134.000 Europese burgers en 149.000 (genaturaliseerde) migranten in het Brusselse hun stem mogen uitbrengen, en een meerderheid allicht voor Franstalige partijen zal kiezen, zullen de Vlamingen in de hoofstad proportioneel nog minder (electoraal) gewicht in de schaal kunnen werpen, temeer omdat steeds meer Vlamingen de hoofdstad verlaten.