Advertentie
Advertentie

EU steunt Palestijns onderwijs

(tijd) - De Europese Unie stelt 25 miljoen ecu (1 miljard fr.) ter beschikking van het Palestijnse onderwijs. 10 miljoen ecu daarvan wordt onmiddellijk vrijgegeven om het kastekort van lager en secundair onderwijs in de maanden februari-maart te stijven. De rest van het geld gaat naar de universiteiten en hogescholen voor heel het jaar 1995.