EU tornt niet aan subsidies voor openbare staalbedrijven

LUXEMBURG (tijd) - De EU-ministers van industrie blijven bij hun besluit van december om overheidsbedrijven in de staalsektor subsidies toe te kennen in ruil voor een kapaciteitsreduktie met bijna zes miljoen ton. Kennelijk is ook Groot-Brittannië niet bereid British Steel te volgen in de kritiek op die beslissing. De Twaalf vragen Van Miert wel nauwlettend toe te zien op de afspraken, ook in het geval van de bijkomende sluitingen bij de Italiaanse Bresciani.EU-kommissielid voor konkurrentiebeleid Karel Van Miert is verwonderd over de juridische stappen die British Steel deze week aankondigde. Het Britse staalbedrijf zal bij het EU-Hof van Justitie de vernietiging vragen van het subsidiebesluit van december. De Twaalf besloten toen eenparig staatssteun toe te laten voor de sanering van het Italiaanse Ilva, het Duitse EkoStahl en Freitahl en het Spaanse CSI en Sidenor. Volgens British Steel zijn die subsidies illegaal en vervalsen ze de konkurrentie tussen de Europese staalproducenten.