Advertentie
Advertentie

EU verdeeld over liberalisering post

(tijd) - De EU-ministers van Telecommunicatie konden het gisteren na een uren durend overleg niet eens worden over verdere stappen in de liberalisering van de post. Het dossier komt nu op het bord van het Zweedse en later misschien het Belgische EU-voorzitterschap. Zweden en België zijn net twee landen die zich gisteren uitgesproken liberaal opstelden in het debat.De vergadering van vrijdag strandde op de traditionele tegenstelling tussen de landen voor verregaande liberalisering, Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Finland, Duitsland en België, en de meer zuidelijke lidstaten, Frankrijk op kop, die uit zijn op de bescherming van de openbare dienst. Ook Groot-Brittannië kiest in dit debat de zijde van de sudisten.EU-wetgeving van 1997 opent ongeveer 3 procent van de postmarkt voor concurrentie. De Europese Commissie had als tweede stap voorgesteld om de liberalisering vanaf 2003 uit te breiden tot ongeveer 20 procent van de brief- en pakjessector.Het Europees Parlement had enkele weken geleden een rem gezet op de liberalisering door te kiezen voor een beperktere vrijmaking van de postmarkten vanaf 2003.Een Frans compromisvoorstel gisteren pleitte voor het vrijmaken van de brievenpost vanaf 150 gram in 2003 en vanaf 100 gram in 2006. Direct mail boven 100 gram zou vanaf 2003 eveneens geliberaliseerd worden.Tegen 2009 zou er een verdere beslissende stap in het liberaliseringsproces komen.De liberalere landen wensten een snellere en verdergaande liberalisering, met volledige liberalisering van de direct mail en van de brievenpost boven 50 gram tegen 2006. Zij vroegen ook meer duidelijkheid over wat die beslissende stap in 2009 dan wel behelst. De Fransen, die de EU-raad voorzaten, blokkeerden uiteindelijke zelf een volgens hen veel te liberale tekst. KV