EU verloor in 1996 1,3 miljard ecu aan fraude

(tijd) - In 1996 werden voor 1,3 miljard ecu (52 miljard fr.) fraude en onregelmatigheden ten koste van de EU en haar lidstaten vastgesteld. Dat staat in het jaarrapport van de EU-Commissie. Het EU-budget moest 787 miljoen ecu (31,5 miljard fr.) derven ten gevolge van fraude met douane- en landbouwheffingen. Smokkel van sigaretten en alcohol kostte de nationale begrotingen 1 miljard ecu (40 miljard fr.) aan inkomsten. Aan de uitgavenzijde steeg de fraude met Europese landbouwgelden (345 miljoen ecu of 14 miljard fr.) en het geknoei met regionale en sociale steun (152 miljoen ecu of 6 miljard fr.) fors in vergelijking met een jaar eerder.In 1995 werd voor 1,1 miljard ecu (44 miljard fr.) fraude ten nadele van de EU en de lidstaten blootgelegd. In 1996 werden niet minder dan 4.500 fraudegevallen gerapporteerd, voor een bedrag van samen 1,3 miljard ecu (52 miljard fr.). Die stijging betekent vooral dat de interne Europese organisatie voor fraudebestrijding efficiënter geworden is, zo verklaarde EU-Commissielid Anita Gradin bij de voorstelling van het jaarrapport over fraude. 'Door het fijnmazig juridische kader dat we met de EU-lidstaten aan het opzetten zijn, kunnen we veel meer fraudegevallen en onregelmatigheden aan het licht brengen.'