EU-veroordeling dreigt voor mestbeleid

(tijd) - België staat heel dicht bij een veroordeling van het Europees Hof van Justitie omdat Vlaanderen en Wallonië de Europese nitraatrichtlijn niet correct hebben omgezet. Die richtlijn wil het rivier- en grondwater beschermen tegen nitraatverontreiniging door de landbouw. Vlaanderen heeft volgens de advocaat-generaal van het Hof veel te weinig 'kwetsbare gebieden' afgebakend, waar strenge bemestingsnormen gelden. Bij een veroordeling moeten die gebieden mogelijk fors worden uitgebreid, en dreigen de mestoverschotten toe te nemen.