Advertentie
Advertentie

EU vindt welvaartsstaat goed maar te duur

(tijd) - De voorbije jaren wordt steeds luider beweerd dat de Europese welvaartsstaat niet meer betaalbaar is, de begrotingsdiscipline in gevaar brengt, de belastingen en sociale bijdragen de hoogte injaagt, de concurrentiepositie van de bedrijven bedreigt, de werkloosheid in de hand werkt en vanwege de veroudering van de bevolking niet meer houdbaar is. Ambtenaren van de Europese Commissie pleiten in 'European Economy' () voor een hervorming van de welvaartsstaat, waarbij ze de klemtoon op de beperking van de uitgaven leggen.Hoewel 'European Economy' een uitgave van het directoraat-generaal voor economische en financiële zaken van de Europese Commissie is, acht de Commissie zich niet gebonden door de meningen die hierin aan bod komen, ook niet door die van haar eigen ambtenaren. Die geven nochtans trouw de visie van de Commissie op de Europese welvaartsstaat weer.