EU-vissersvloot moet met 40 procent inkrimpen

BRUSSEL (tijd) - Als de Europese visserij haar toekomst wil vrijwaren, moet ze tot drastische herstructureringen overgaan. De Europese Commissie stelt daarom een inkrimping van de Europese vissersvloot met gemiddeld 40 procent over zes jaar voor. De uitputting van de visbestanden vergt volgens de Commissie zo'n drastische maatregel.Sommige vissoorten zijn in de gemeenschappelijke visserijwateren van de Europese Unie wegens chronische overbevissing gewoonweg met verdwijning bedreigd. Dat geldt vooral voor zalm, haring en sardienen, maar ook andere visbestanden zijn er erg aan toe.