Advertentie
Advertentie

EU vraagt België strikte controle arbeidskosten

(tijd) - De EU-Commissie maant België aan tot een striktere controle van de arbeidskosten. Zo is niet duidelijk hoe de Belgische regering de geplande verlaging van de belasting op arbeid tegen 2010 zal compenseren in de begroting. Met die aanbeveling trok de Europese Commissie gisteren het lentedebat over economische hervormingen in de EU op gang.