EU vraagt gedragscode voor herstructureringen

(tijd) - De EU-Commissie gaat de sociale partners vragen wat er op Europees niveau denk- en doenbaar is om herstructureringen van bedrijven op een properder en intelligenter manier aan te pakken. Brussel verwacht antwoord binnen zes weken en hoopt dat er een gedragscode uit de bus komt. De werkgeversorganisatie Unice dringt er in een open brief aan de Spaanse EU-voorzitter op aan de noodzakelijke economische hervormingen aan te vatten.