Advertentie
Advertentie

EU waarschuwt overtaks schotelantennes

BRUSSEL (tijd) - De Europese Commissie stuurt België een brief met een laatste waarschuwing over de taks op schotelantennes. De Commissie startte al een inbreukprocedure tegen de taks die sommige gemeenten invoerden op het plaatsen van schotelantennes. De volgende stap zou een verwijzing naar het EU-Hof van Justitie zijn. Maar omdat de Belgische overheid goed meewerkte om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Commissie, krijgt België een laatste kans.Sinds de start van de EU-inbreukprocedure werd de taks afgeschaft in de Vlaamse en Brusselse gemeenten. Maar Wallonië bleef achter. De commissie ontving nog verscheidene klachten uit Bergen, Charleroi, Luik en Namen. Bovendien zijn er problemen met de terugbetaling van de onterecht geïnde taks door de gemeenten. De Commissie ontving klachten over een weigering tot terugbetalen van de belasting. BuitenlandersDe Commissie startte de inbreukprocedure, toen Belgische gemeenten een jaarlijkse taks invoerden op schotelantennes. Die bedraagt meestal 5.000 frank, maar kan oplopen tot het dubbele. Volgens de Commissie ontmoedigt de taks het ontvangen van satellietsignalen uit andere lidstaten. Daarom is de taks strijdig met het vrije verkeer van diensten. Bovendien discrimineert de taks bepaalde categorieën van kijkers en luisteraars, omdat vooral buitenlanders een schotelantenne gebruiken. De taks discrimineert ook buitenlandse tv- en radiozenders en satellietzenders. JL