EU werkt aan netwerken voor informatie

BRUSSEL (tijd) - De werkgroep-Bangemann, die een strategie moet uitwerken voor informatie-netwerken in de EU, kwam deze week voor het eerst bijeen. Tegen de Top in Korfoe wil de groep een eerste lijst voorstellen klaar hebben om de kommunikatiekanalen in Europa open te breken en onderling te verbinden.