EU wijst Amerikaanse klachten over handelsbeleid van de hand

BRUSSEL (tijd) - De Europese Commissie spreekt formeel de beweringen van de Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie, Stuart E. Eizenstat, tegen als zouden de Verenigde Staten alleen staan in hun pogingen om Aziatische markten te ontsluiten. De ambassadeur verweet de EU niet mee te werken, maar achteraf wel van de Amerikaanse inspanningen te profiteren.Ambassadeur Stuart E. Eizenstat hield donderdag een afscheidsrede voor het EU-comité van de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Toen hij tweeëneenhalf jaar VS-ambassadeur bij de EU was, benoemde president Bill Clinton hem tot onderminister van Handel. De internationale handel zal tot zijn bevoegdheid behoren. Wat Eizenstat daarover zegt, is dus niet zonder belang.