Advertentie
Advertentie

EU wil efficiënter gebruik transportinfrastructuur

(tijd) - De commerciële gebruiker van transportinfrastructuur moet opdraaien voor de kosten ervan. Dat is het besluit van een rapport van een EU-expertengroep en zal ook de kern zijn van een witboek dat de Europese Commissie deze zomer zal publiceren. Deze benadering moet de efficiëntie van de EU-transportinfrastructuur verhogen.De Europese Commissie zal deze zomer een witboek publiceren over de tarifering voor transportinfrastructuur voor commerciële gebruikers. De Commissie vroeg daarvoor advies van een expertengroep. Deze groep stelde gisteren zijn rapport voor. Dit stoelt op twee principes. Vooreerst moeten dezelfde tariferingsprincipes worden toegepast voor alle transportmiddelen in alle EU-lidstaten. Door dit principe te huldigen, hoopt de Commissie dat de Europese eenheidsmarkt beter gaat functioneren. Want zolang lidstaten verschillende tarieven hanteren voor brandstoftaksen en voor jaarlijkse kosten, zal de nationaliteit van een transportfirma een belangrijke impact hebben op hoeveel belastingen ze betaalt. En dat verstoort de goede werking van de eenheidsmarkt.