Advertentie
Advertentie

EU wil nieuwe regels voor genetische wijziging

BRUSSEL (tijd) - De Europese Commissie keurde gisteren een rapport goed over de toepassing van de richtlijn over de verspreiding van genetisch gewijzigde organismen (richtlijn 90/220). Dit rapport raadt een herziening aan van de richtlijn in de loop van 1997 en omvat een reeks maatregelen die nodig zijn om het milieu en de volksgezondheid te beschermen. Het behandelt onder meer de beoordelingen en classificatie van het risico, de vereenvoudiging van de procedures, raadpleging van een onafhankelijk wetenschappelijk comité en etikettering. Commissielid voor Milieu, Ritt Bjerregaard, komt vooral op voor een betere etikettering om de verbruikers voldoende informatie te verschaffen. De publicatie van nieuwe regels voor etikettering zal samen met de herziening van richtlijn 90/220 gebeuren.