Advertentie
Advertentie

EU wil toegelaten uitstoot energiecentrales halveren

(tijd) - De EU-Commissie wil de maximaal toegelaten uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxides en stof door nieuwe energiecentrales halveren. Dat blijkt uit een voorstel dat de Commissie gisteren goedkeurde. Het voorstel reglementeert ook de uitstoot van gasturbines en promoot warmtekrachtkoppeling en het gebruik van biomassa als brandstof.Het voorstel dat de Commissie gisteren lanceerde, slaat op verbrandingsinstallaties die dienen om stoom te produceren, zowel voor industriële doeleinden als voor het opwekken van elektriciteit. Het voorstel dient ter vervanging van een regeling uit 1988. In vergelijking met de oude richtlijn, wil de Commissie dat alle nieuwe verbrandingsinstallaties die vanaf 2000 in gebruik worden genomen, voldoen aan emissienormen voor zwaveldioxide, stikstofoxides en stof die tweemaal zo streng zijn. De precieze maximaal toegelaten emissiewaarden hangen af van de grootte van de betrokken installatie en van de gebruikte brandstof.