EU zet marges in autosector verder onder druk

De voorstellen van de Europese Commissie uit over de aanpassing van het systeem voor autodistributie in de Europese Unie lekten deze week uit. De maatregelen zijn negatief voor de winstgevendheid van de constructeurs, al is de financiële impact moeilijk in te schatten. De Europese auto-industrie geniet al 15 jaar van een uitzonderingsregime op de algemene concurrentieregels. Hierdoor kunnen autoconstructeurs in de Europese unie exclusieve contracten afsluiten met verdelers, die op hun beurt binnen een bepaalde regio geen concurrentie krijgen van andere verdelers. De huidige regeling vervalt in september van dit jaar en de Europese Commissie heeft een nieuw regime uitgewerkt.De nieuwe regelgeving, die waarschijnlijk vanaf oktober in werking treedt, is opgebouwd rond een aantal krachtlijnen. Ten eerste zullen de autoconstructeurs de dealers niet meer kunnen opleggen alleen hun eigen merk(en) te verkopen. Ten tweede mogen de verdelers hun wagens verkopen in heel Europa in plaats van enkel in het exclusief toegekende verkoopsgebied. Ten derde kunnen verdelers niet meer verplicht worden ook de dienst naverkoop en de reparaties te verzorgen. Bovendien moeten erkende herstellers de onderdelen niet meer kopen bij de constructeurs en kunnen ze dus goedkoper inkopen bij groothandelaars of rechtstreeks bij producenten van auto-onderdelen. Ten slotte kunnen verkopers niet meer verplicht worden alle modellen aan te bieden en mogen ook de verkoopprijzen niet meer worden vastgelegd.Hoewel de exacte financiële impact onduidelijk is, ligt het voor de hand dat de maatregelen de winstgevendheid van de constructeurs verder onder druk zullen zetten. Ten eerste zullen deze maatregelen de prijsconvergentie in de landen versnellen. Supermarkten kunnen bepaalde veel verkochte modellen aankopen in het goedkoopste land en elders doorverkopen. Momenteel lopen de prijsverschillen tussen de goedkoopste en duurste landen vaak nog op tot 20 procent. Bovendien zal ook de verkoop van onderdelen door de constructeurs naar verwachting fors terugvallen. Volgens de zakenbank Credit Suisse First Boston (CSFB) zijn de verkopen van onderdelen goed voor ongeveer 10 procent van de omzet van de constructeurs. Door de hogere winstmarges die hierop gegenereerd worden, vertegenwoordigt de verkoop van onderdelen wel 25 procent van de operationele winst. Bovendien verminderen ze het cyclische karakter van de inkomsten. Voor de verdelers van autos zoals het Belgische DIeteren is de nieuwe regelgeving ook negatief aangezien ook buitenlandse concurrenten en supermarkten de lokale markt kunnen betreden. Toch zal de negatieve impact voor DIeteren naar verwachting beperkt zijn. Het bedrijf, dat in 2000 36 procent van zijn winst haalde uit de autodistributie, investeerde de laatste jaren in de kwalitatieve verbetering van de distributienetten. Verder werd het aantal verdelers teruggeschroefd van 510 dealers in 1996 tot ongeveer 400 dealers nu. Bovendien is de Belgische markt in vergelijking met de buitenlandse markten niet duur. De operationele marges van 4 procent die DIeteren momenteel realiseert in de autodistributie, zijn ook niet van aard om concurrenten aan te zetten een parallel netwerk uit te bouwen. KW