EU zwoegt over belasting buitenlands spaargeld

BRUSSEL (tijd) - De onderhandelingen over een belasting op buitenlands spaargeld in de EU verliepen gisteren erg moeizaam. De EU-ministers van Financiën slaagden er bij het ter perse gaan nog niet in een definitief akkoord te bereiken over de spaarfiscaliteit. Daardoor missen ze zo goed als zeker hun deadline om voor de EU-lentetop het dossier af te ronden.