Eugène Van Dijck: "Bell is op tien jaar volledig veranderd'

Telekommunikatiebedrijf Bell Telephone is op tien jaar tijd volledig veranderd: van technologie, van politiek, van mensen en zelfs van eigenaar. "Ik denk dat we in de voorbije periode een goede basis gelegd hebben voor onze toekomstige ontwikkeling,' zegde ons gisteren Bell- voorzitter en afgevaardigd bestuurder Eugène Van Dijck. Van Dijck keek achteruit naar de evolutie van Bell van een elektromechanisch bedrijf met 15.000 werknemers tot een elektronisch bedrijf met 6.000 werknemers. Maar hij blikte ook vooruit. "Wij hebben nu een unieke vooraanstaande plaats binnen de Alcatel-groep,' zo zegde hij, en hij wees daarvoor vooral naar de O&O- en de exportpositie van Bell. Die worden nog eens geïllustreerd door de nieuwe plannen die Bell heeft voor joint ventures in e Sovjetunie en in Joegoslavië.