Eural Unispar brengt hoogrentend spaarboekje

(tijd) - Eural Unispar Spaarbank, de retail-dochter van Paribas Bank België, brengt een hoogrentende spaarrekening op de markt. De Triplus-rekening geeft vanaf 250.000 frank 8 procent bruto-rente. Indien het saldo tijdelijk lager ligt, krijgt de klant 4,25 procent. De rente zal telkens voor drie maanden gegarandeerd zijn. Tot 31 december is dat dus 8 procent. Na ieder kwartaal zal de rente aangepast worden aan de marktrente van dat moment. Stortingen brengen rente op vanaf de eerstvolgende werkdag en tot op de laatste werkdag vóór de terugtrekking. De intresten worden eenmaal per jaar afgerekend. Naast Eural Unispar bieden ook onder meer Cortal, Crédit Lyonnais Belgium, Argenta, Metropolitan Bank en de Bank voor Koophandel dergelijke hoogrentende spaarrekeningen aan. De klassieke grote banken en spaarbanken houden het bij gewone spaarboekjes, die minder rente geven, maar waarop tot een bepaald bedrag geen roerende voorheffing dient betaald te worden.