Eurantex-dossier brengt Vlaamse regering in verlegenheid

(tijd) - De Raad van State besliste vorige week om de gewestplanwijziging die was doorgevoerd ten bate van het textielbedrijf Eurantex uit Oudenaarde, op basis van een procedurefout te schorsen. Eurantex hoopt nu dat de Vlaamse regering het huiswerk - liefst zonder procedurefout - overdoet. Zo eenvoudig ligt dat niet. In '95 werd binnen de Vlaamse regering maar moeizaam een concensus bereikt in het dossier. Na de commotie rond de zaak wordt het er wellicht niet makkelijker op.In februari '95 gaf toenmalig minister van openbare werken en ruimtelijke ordeinng Theo Kelchtermans een persconferentie waarbij hij zijn versie wilde geven op het omstreden Eurantex-dossier. De minister speelde daarbij de executieve de zwartepiet toe. 'Ik had zelfs Eurantex liever geen bouvergunning verstrekt via het mini-decreet, maar wel via een gewestplanwijziging. De Vlaamse regering ging hier echter niet mee akkoord. Sommige ministers stelden dat ik eerst zelf mijn verantwoordelijkheid moest nemen, en waren dan wel bereid een gewestplanwijziging door te voeren. Ik heb dan een vergunning toegekend op basis van het mini-decreet, ook al vond ik dat niet de gepaste weg', aldus de minister toen.