Euro-betalingssysteem vormt bedreiging voor City

LONDEN (reuter) - De suprematie van Londen als financieel centrum kan verdwijnen indien het Verenigd Koninkrijk maar een beperkte toegang heeft tot het betalingssysteem dat de geldmarkten van de deelnemers aan de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) zal koppelen. Daarvoor waarschuwen Britse bankiers.In het Verenigd Koninkrijk groeit de bezorgdheid dat de landen die niet meedoen aan de EMU, zullen gestraft worden. Bankiers verwijzen vooral naar Target, het verrekeningssysteem voor de eenheidsmunt euro, omdat het een zeer belangrijke rol zal spelen in de relatie tussen de 'ins' en 'outs'.