Advertentie
Advertentie

Euro-frankmarkt komt op dreef in Luxemburg

(tijd) - De liberalizering van de Luxemburgse markt voor het plaatsen van obligatieleningen is een sukses te noemen. Vier leningen, samen goed voor 5 miljard Lux.fr., op drie dagen tijd bewijst dat de soepele regelgeving werkt. De laatste in de rij was KB met een plaatsing van 1 miljard Lux.fr. voor Fokker.