Euro is revolutie voor financiële sector

De Europese eenheidsmunt is al erg dichtbij, zeker als men rekening houdt met het indringende karakter op zowat alle terreinen en activiteiten in de financiële sector. De grote macro-economische gevolgen zijn nog lang niet volledig in kaart gebracht. Daarnaast zijn erook ingrijpende gevolgen op tal van andere, praktische terreinen. Het wegvallen van een stuk wisselverkeer is maar een van de meer voor de hand liggende consequenties voor de financiële instellingen en de markten. Grondige verschuivingen mag men echter net zo goed verwachten op de obligatie- en de aandelenmarkten, in de verzekeringssector en op de markt van de beleggingsfondsen. Het speelveld wordt voor iedereen plots niet alleen een aantal dimensies groter, maar tegelijk ook een stuk doorzichtiger en bijgevolg concurrentiëler.